Referenciák

Már lezárt projektek, szerződések

Megrendelő Téma Feladatleírás
Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

support
fejlesztés
Az Önkormányzati ASP fejlesztés 1.5 2017.01.01 –es indulásához szükséges fejlesztési és migrációs feladatok elvégzése, támogatása.

A projekt 1500 önkormányzat számára biztosítja az egységes Adó és Gazdálkodási szakrendszerek használatát.

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

fejlesztés support Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó Keretrendszer továbbfejlesztése, kiegészítése számos horizontálisan használt – minden csatlakozó szakrendszer által használható – szolgáltatással.
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

NISZ Zrt.

support
fejlesztés
Az Önkormányzati ASP 1.0 rendszer produktív környezeteinek működéstámogatása, a kapcsolódó support és igény esetén fejlesztési feladatainak elvégzésével.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

projektvezetés
fejlesztés
A Hálózatfejlesztés Támogató és Monitoring Rendszer (HTMR) a Szupergyors Internet Program pályázatkezelő / kivitelezés támogató és ellenőrző rendszeréhez kapcsolódó KÖFOP projekt projektvezetői feladatain kívül az integrációs projekt moduljainak közös működését biztosító funkcionalitás fejlesztése (felhasználói azonosítás (több faktor) és authentikáció, SSO, modulok közötti kommunikáció stb).
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

fejlesztés support Részvétel a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Digitális fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása kiemelt projektben a labormenedzsment rendszer és a mobil alkalmazások fejlesztésével.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

tanácsadás tervezés Országos Széchenyi Könyvtár Integrált Könyvtári Információs Rendszerének kialakításához kapcsolódó szakértői tevékenység.
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

tervezés
tanácsadás
Az átalakult szervezet készülő hegyközségi nyilvántartórendszerének tervezése és kapcsolódó informatikai / architektúrális tervezési és tanácsadási feladatainak elvégzése. A rendszer elektronikus ügyintézési felületekkel fogja biztosítani a szervezet munkafolyamatainak és jogszabályi kötelezettségeinek teljesülését.
Szerencsejáték Zrt.

Szerencsejáték Zrt.

tanácsadás
fejlesztés / migráció
A Szerencsejáték Zrt. kampánymenedzsment céljainak támogatásához szükséges adattárház tanácsadási és forrásrendszer migrációs feladatok elvégzése.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

fejlesztés A Magyarországon működő engedélyezett képzéseket nyilvántartó rendszer fejlesztése, mely portál felületen biztosítja az érdeklődók számára a képzési kínálatot, valamint támogatja a statisztikai adatgyűjtést és adatszolgáltatást, illetve a tanácsadási és ügyfélszolgálati tevékenység megvalósítását.
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

fejlesztés
support
JÉGER – jégkár megelőző – informatikai rendszerek kialakításában szoftverfejlesztési feladatok ellátása, a Térinformatikai és támogató rendszer fejlesztése. Az OMSZ által biztosított előrejelzési és riasztási fájlok fogadása és feldolgozása, integráció a SCADA rendszerrel, a diszpécseri feladatok támogatásához.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

tanácsadás
tervezés
Az Országleltár 2 projekt koncepcionális tervezési feladatainak és az MNV Zrt. partnereivel folytatott tervezési / egyeztetési feladatainak támogatása.

A koncepcióalkotás célja a teljes Országleltár 2 projekt scope meghatározása, a szükséges stratégiai döntések meghozatalával.

Folyamatban lévő főbb projektek, szerződések

Megrendelő Téma Feladatleírás
Belügyminisztérium

tervezés fejlesztés support KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: „Projekt”) keretében a Közszolgálati HR-rendszer fejlesztése
Budapest Főváros Kormányhivatala

tervezés fejlesztés support „A területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045. azonosító számú) kiemelt projekt keretében az aláírás-minta alapú dokumentum hitelesítési rendszer (AMAHIT) kialakítása (POS PAD eszközbeszerzés integrációs szolgáltatással) alkalmazásfejlesztés, kapcsolódó igazgatásszervezési feladatok, tananyagfejlesztés és képzés, informatikai szakértői, IT biztonsági tanácsadás