Politika

Minőség és információbiztonsági politika

A Noispot Innovations Kft. vezetősége a működés minden területén a minőség alapú és szolgáltatás központú szemléletet, az információk védelmét, és az érdekelt felek elvárásainak való megfelelést meghatározó elemként kezeli. Mindezért bevezette és működteti az MSZ EN ISO 9001:2009, és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok követelményeit kielégítő integrált Menedzsmentrendszert (MR).

A Noispot Innovations Kft. Menedzsmentrendszere működtetésének és folyamatos fejlesztésének az általános céljai:

 • a minőségirányítás területén:
  • A szoftverfejlesztési, illetve K+F projektek elvárt minőségű, határidőre történő teljesítése.
  • A külső és belső elégedettség fokozása, a nyújtott szolgáltatások, a belső folyamatok és a Menedzsmentrendszer folyamatos fejlesztésével.
  • A cég gazdasági értékének és jó hírnevének megtartása, további jobbítása.
 • az információbiztonság területén:
  • A (partneri, dolgozói, szerződéses, és egyéb üzleti) információk bizalmasságának megőrzése, különös tekintettel az ügyfelek bizalmas adatainak (törvényi és egyéb jogi előírásokat is kielégítő) biztonságos kezelésére.
  • Az informatikai rendszerek információbiztonságának (integritás, rendelkezésreállás) fenntartása, folyamatos üzemeltetésének biztosítása, beleértve a szükséges távmunka feltételeinek biztosítását is.
 • nyitottság az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően, célorientált irányítási rendszerek integrálásával a Menedzsmentrendszer további bővítésére.

 

A menedzsmentrendszer alkalmazási (érvényességi) területe kiterjed:

A minőségirányítási rendszer vonatkozásában:

„Térinformatikai, mobil, és web alapú szoftver-alkalmazások
tervezése, fejlesztése, bevezetése, támogatása, üzemeltetése, kapcsolódó tanácsadás és információtechnológiai kutatások.”

Az információbiztonsági irányítási rendszer vonatkozásában:

„A szolgáltatások végrehajtása során az ügyfél és saját adatok védelme, a szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása.”